MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠRÁMKOVA

byla otevřena v roce 1980 a je tvořena otevřenými 8 třídami, z nichž jedna je zřízena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, specializující se na děti s narušenou komunikační schopností. Mateřská škola leží v centru panelové zástavby Kateřinky a je v těsné blízkosti základní školy. Rozlehlé budovy jsou propojeny prosklenou chodbou a obklopeny zahradou se vzrostlou zelení, mnoha herními prvky a je ozvláštněna brouzdalištěm, které dává dětem příležitosti herních aktivit s vodou a také osvěžení v letních měsících. Zahrada je v jarních, letních a podzimních měsících otevřena veřejnosti. V roce 2008 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí, budova byla zateplena a proběhla i výměna oken. Zmodernizován byl také zčásti interiér, který dětem poskytuje podnětné prostředí a prostor pro aktivity, hry i dětská přátelství. Kapacita školy k 1. 7. 2017 je 216 dětí.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JATEČNÍ

Přibližně tři kilometry od školy je umístěno odloučené pracoviště, které leží ve starší městské zástavbě na ulici Jateční. Toto pracoviště bylo zřízeno již v roce 1945 jako první opavská mateřská škola. Prostor školy poskytuje dětem útulné, doslova rodinné prostředí a dýchne na vás vlídnou a přátelskou atmosférou. Moderně a vkusně zařízený interiér školy dává dětem možnost pro bezproblémovou adaptaci a svým vybavením poskytuje dětem stabilní a podnětné prostředí. Škola má také dostatečně velkou a členitou zahradu, která je vkusně upravena. Mateřská škola má otevřeny 3 třídy, do kterých jsou zařazovány děti dle věku s přihlédnutím k jejich možnostem a schopnostem. Čtvrtá třída je školou využívána pro zájmové aktivity dětí. Kapacita školy je 59 dětí.