MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, ŠRÁMKOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ředitelka školy: Bc. Sylvie Graf
sídlo: Šrámkova 1333/6, Kateřinky, 747 05 Opava
mapy.cz
telefon: 553 732 204, 734 820 733
e-mail: mssramkova@seznam.cz

Telefonní kontakty na jednotlivé třídy:
1. a 2. třída 553 653 656
3. a 4. třída 553 653 657
5. a 6. třída 553 653 658
7. a 8. třída 553 653 659

odloučené pracoviště: Jateční 1812/10, Předměstí, 746 01 Opava
mapy.cz
telefon: 553 821 999, 732 733 874
e-mail: jatecni@mssramkova.cz

STRAVOVÁNÍ

školní jídelna: ZŠS Opava, Šrámkova 1333/6

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

hospodářka školy: Andrea Hanzliková
telefon: 553 732 204
e-mail: mssrhospodarka@seznam.cz
 
IČO: 06115161
DS: y72na2q
č.ú.: 140676010/5500
 
zřizovatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava